2021-10-31به دنبال ایجاد فضای اعتماد به نفس برای شناسایی احساسات نوجوانان و جوانان و همچنین الگوهای تفکر و رفتاری است که او را محدود می کند. سپس استراتژی های جدیدی را ایجاد کنید که به وی کمک می کند تا با مشکلات خود روبرو شود. روشی که به ایجاد زمینه ای عمیق تر برای ایجاد روابط سالم کمک می کند.

 

مشاوره تلفنی