مشاوره قبل از طلاق مهمتراست یا مشاوره بعد از طلاق؟

با جدایی و طلاق با مشکلات عاطفی روبرو خواهید شد .به خصوص فرزندان شما…و احتمالاً به کمک حرفه ای احتیاج خواهید داشت. اگر خود و یا  فرزندان شما استرس عاطفی شدید را تجربه می کنید ،  صبر نکنید تا اوضاع بدتر شود. هرچه سریع تر مراجعه کنید. در چنین شرایطی آنها حتی در صورت عدم انجام طلاق آسیب پذیر هستند.برخی از سخت ترین زمان های زندگی، روزهای جدایی و طلاق است. این روزها زمان حمایت از شماست. ما خوشحال می شویم که بتوانیم آرامش دهنده و حمایت کننده باشیم.

 

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

02632234978

ایمیل بزنید

ایمیل بزنید

admin@moshaver-ravanshenas.ir

مشاوره تلفنی
برای هماهنگی کلیک کن
تنظیم زمان مشاوره
مشاوره ازدواج و روابط زوجی
سلام
برای چه ساعتی با مشاور صحبت می کنید ؟