مشاوره قبل از طلاق مهمتراست یا مشاوره بعد از طلاق؟

با جدایی و طلاق با مشکلات عاطفی روبرو خواهید شد .به خصوص فرزنپان شما…و احتمالاً به کمک حرفه ای احتیاج خواهید داشت. اگر خود و یا  فرزندان شما استرس عاطفی شدید را تجربه می کنید ،  صبر نکنید تا اوضاع بدتر شود. هرچه سریع تر مراجعه کنید. در چنین شرایطی آنها حتی در صورت عدم انجام طلاق آسیب پذیر هستند.برخی از سخت ترین زمان های زندگی، روزهای جدایی و طلاق است. این روزها زمان حمایت از شماست. ما خوشحال می شویم که بتوانیم آرامش دهنده و حمایت کننده باشیم.

کرج بلوار طالقانی شمالی بن بست نسیم پلاک 473

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

09354684499

ایمیل بزنید

ایمیل بزنید

admin@moshaver-ravanshenas.ir

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

تنظیم وقت

Call Now Button

تعیین وقت مشاوره