وسواس ( OCD )

  • نگرانی در مورد آلودگی مانند مایعات بدن یا میکروب و بیماری ها
  • نگرانی از ابتلا به بیماری جسمی یا بیماری
  • ترس از دست دادن کنترل و عمل خشونت آمیز یا سرقت چیزها
  • افکار جنسی ناخواسته مانند انگیزه های جنسی ممنوع یا مخرب در مورد دیگران
  • ترس از آسیب ، مانند مسئولیت وقوع وحشتناک
  • وسواس بیش از کمال گرایی و عملکرد ، از ترس از دست دادن چیزها یا فراموش کردن مجموعه های مهم اطلاعاتی

 

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

02632234978

ایمیل بزنید

ایمیل بزنید

admin@moshaver-ravanshenas.ir

مشاوره تلفنی
برای هماهنگی کلیک کن
تنظیم زمان مشاوره
مشاوره ازدواج و روابط زوجی
سلام
برای چه ساعتی با مشاور صحبت می کنید ؟