برخی از وسواس رایج در OCD چیست؟

  • نگرانی در مورد آلودگی مانند مایعات بدن یا میکروب و بیماری ها
  • نگرانی از ابتلا به بیماری جسمی یا بیماری
  • ترس از دست دادن کنترل و عمل خشونت آمیز یا سرقت چیزها
  • افکار جنسی ناخواسته مانند انگیزه های جنسی ممنوع یا مخرب در مورد دیگران
  • ترس از آسیب ، مانند مسئولیت وقوع وحشتناک
  • وسواس بیش از کمال گرایی و عملکرد ، از ترس از دست دادن چیزها یا فراموش کردن مجموعه های مهم اطلاعاتی

کرج بلوار طالقانی شمالی بن بست نسیم پلاک 473

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

09354684499

ایمیل بزنید

ایمیل بزنید

admin@moshaver-ravanshenas.ir

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

تنظیم وقت

Call Now Button

تعیین وقت مشاوره