این کارگاه ها بصورت جداگانه با کودکان و نوجوانان برگزار می شود. گروهی از جلسات برای رسیدگی به کارگاه مورد نیاز آنها برنامه ریزی شده است.

کارگاه های زیر ارائه می شود:

کارگاه عزت نفس
کارگاه مهارتهای اجتماعی
کارگاه توجه و تمرکز
کارگاه آموزشی عادات

کرج بلوار طالقانی شمالی بن بست نسیم پلاک 473

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

09354684499

ایمیل بزنید

ایمیل بزنید

admin@moshaver-ravanshenas.ir

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

تنظیم وقت

Call Now Buttonتماس